English

BOROVO U ŠTRAJKU: rad u tranziciji 1987. - 1991.

 

BOROVO U ŠTRAJKU: rad u tranziciji 1987. - 1991.
Autori/ce: Sven Cvek, Jasna Račić i Snježana Ivčić (Grupa Borovo)

Izdavač: Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, Zagreb
Za izdavača: Petra Ivšić
Recenzenti: dr. sc. Nebojša Blanuša, dr. sc. Branimir Janković
Oblikovanje i prijelom: Barbara Majnarić, Slobodna domena
Lektura: Anita Buhin
Tisak: Kerschoffset, Zagreb
Naklada: 500
Prvo izdanje, 2019.
ISBN: 978-953-58721-3-9
CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001044980.

Objavljivanje ove knjige omogućila je Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke. Ova knjiga ili njezini dijelovi mogu se koristiti bez naknade uz obavezno navođenje izvora. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost autor(ic)a i ne odražava nužno stavove Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

Na linku pri dnu stranice preuzmite pdf knjige.

Knjigu je u Zagrebu moguće preuzeti u uredu Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (Radnički dom, Trg Petra Krešimira 2, 4. kat) uz prethodnu najavu na kontakt@udrugabrid.hr.

 

Recenzije, prikazi i osvrti u medijima

 

OVDJE PREUZMITE KNJIGU (pdf):