English

Članci i izlaganja

 

Članci

1. “‘Čiji smo mi ovdje u Slavoniji?’ – Štrajk radnika Borova 1988. u kontekstu mjera štednje i uspona nacionalizma u SFRJ”, Diskrepancija 19, 2014., 6-23.

2. “Jugoslavensko radništvo u tranziciji – Borovo 1989.” Politička misao, god. 52, br. 2, 2015., 7-34.

3. “Neko se za to znojio”, Nepokoreni grad 5, 2015., 34-37.

4. “Rad u interpretacijama jugoslavenskih sukoba”, Interpretacije jugoslovenskih sukoba i njihove posledice: između suštinskog neslaganja i dijaloga, ur. Goran Tepšić, Radmila Nakarada i Nemanja Džuverović. Fakultet političkih nauka i Forum Ziviler Friedensdienst: Beograd, 2016., 109-130.

5. “Novine Borovo: O životu kolektiva”, RAD. br. 7, studeni 2016.

6. “Tržište, država i kraj socijalizma: slučaj Borova”, Socijalizam: izgradnja i razgradnja, ur. Chiara Bonfiglioli i Boris Koroman, Sveučilište Jurja Dobrile i Srednja Europa: Pula-Zagreb, 2017., 129-152.

7. “Zanemareni kontinuiteti društvenih sukoba: studija slučaja kombinat Borovo 1988.-1991.”, Društvena promjena kroz objektiv mirovnih studija 1997.- 2017., ur. Iva Zenzerović Šloser, Centar za mirovne studije: Zagreb, 2017., 50-56.

8. "Rad, klasa, nacija: radnički štrajkovi u Hrvatskoj 1990. godine", Gradove smo vam podigli: o protivrečnostima jugoslovenskog socijalizma, ur. Vida Knežević i Marko Miletić. Centar za kulturnu dekontaminaciju: Beograd, 2018., 75-88.

9. “Kombinat Borovo u tranziciji: perspektive radništva i promjena paradigme 1988. – 1991.”, BATA-BOROVO (1931. – 2016.). Povijesno naslijeđe i perspektive, ur. Dražen Živić, Ivana Žebec Šilj, Sandra Cvikić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb – Vukovar, 2019. 179-187.

10. "Lomovi i kontinuiteti: Borovo 1991-1987." Jugoslavija: zašto i kako? Zbornik radova programa Razgovori o Jugoslaviji: uvod u (post) jugoslovenske studije, ur. lldiko Erdei, Branislav Dimitrijević, Tatomir Toroman. Muzej Jugoslavije, Beograd, 2019. 254-259.

11. "'Zavađene plave kute': radnički štrajkovi i nacionalizam oko 1990. godine", Devedesete. Kratki rezovi, ur. Orlanda Obad i Petar Bagarić, Institut za etnologiju i folkloristiku i Jesenski i Turk, Zagreb, 2020., 77-117.

 

Intervju

1. “Iz klasnih nemira u međuetnički rat”, Jerko Bakotin, Novosti 804, 15.5.2015., 21.

 

Video

1. Borovo (Sudbina jednog giganta), BRID 2015. Lupiga.com, Youtube

 

Izložba

1. Kome treba poduzeće? Kombinat Borovo 1988.-1991., Galerija Nova, Zagreb, 16.9.2016.-7.10.2016.

Osvrti na izložbu:

U sklopu izložbe organiziran je i panel "Socijalizam na izmaku" (snimka). Sudjelovali su Danijela Dolenec (tekst izlaganja), Paul Stubbs (tekst izlaganja) i Marko Grdešić.

2. Kome treba poduzeće? Kombinat Borovo 1988.-1991, Dnevni boravak Rojca, Pula, 15.9.2016.-28.9.2017

Osvrti na izložbu:

3. Kome treba poduzeće? Kombinat Borovo 1988.-1991, Gradska knjižnica Vukovar, Vukovar, 6.10.2017.-10.11.2017.

Izlaganja

2016.
Razgovori o Jugoslaviji (12), predstavljanje istraživanja, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, 21.10.2016. razgovori.mij.rs/2016/11/09/razgovori-12 / www.mixcloud.com/razgovori/razgovori-12/ (audio snimka)

“Kombinat Borovo u tranziciji: perspektiva radništva i promjena paradigme 1987.-1991.”, Znanstveno-stručni skup Bata-Borovo (1931.-2016.): povijesno naslijeđe i perspektive, Vukovar, 9.-10.6.2016. www.pilar.hr/novosti/sve-novosti/20-izdvojeno/777-skup-bata-borovo-1931-2016-povijesno-naslijede-i-perspektive

2015.
“Kontinuitet društvenih sukoba: Borovo 1987.-1991.”, ciklus predavanja Klasna prelamanja, Centar za radničke studije, Galerija Nova, Zagreb, 22.12.2015. radnickistudiji.org/?p=321

Predstavljanje istraživanja, skup Tvornice u zajednici, Mirovna akademija (Sarajevo) i Radnički univerzitet (Tuzla), Tuzla, 20.-22.11.2015. www.radnickaprava.org/tekstovi/novosti/tvornice-u-zajednici

“Kontinuitet društvenih sukoba u Hrvatskoj 1987.-1991.: slučaj Borova”, konferencija Interpretacije jugoslavenskih sukoba i njihove posledice: između suštinskog neslaganja i dijaloga, Fakultet političkih nauka, Beograd, 13. i 14.11.2015.

“Čiji smo mi ovdje u Slavoniji? Štrajkovi 80-ih godina u kontekstu mjera štednje i uspona nacionalizma”, Politička akademija Novo društvo (Strategije ljevice: sindikati i socijalna demokracija), Kopačevo, 9.-11.10.2015. www.radnickaprava.org/tekstovi/novosti/politicka-akademija-novo-drustvo

“Yugoslav Labor in Transition: The Case of Borovo”, skup Socijalizam na klupi - Socijalizam: izgradnja i razgradnja, Pula, 1.-3.10.2015. www.unipu.hr/index.php?id=klupa2015 / yulabour.wordpress.com/2015/10/05/the-history-of-labour-in-yugoslav-late-socialism-pula-2-october-2015

“Radnici u tranziciji: štrajkovi u kombinatu Borovo 1988.-1991.”, tribina povodom 110. godišnjice generalnog štrajka osječkih radnika, Filozofski fakultet, Osijek, 15.5.2015.

2014.
“Crisis and Continuity: on the 1988 Borovo Strike”, konferencija Crises and Resistance in Central and Eastern Europe, Sveučilište u Varšavi, 22.-23.11.2014.

“Borovo: jučer, danas, sutra”, 5. Miramidani: Dani izgradnje mira (Pregaženo nacionalnim i naš pristanak), Grožnjan, 2.-5.10.2014.